Stödmedlem

Massage gör gott för både kropp och själ. Ett enformigt arbete, felaktig arbetsställning eller stress ökar belastningen på kroppen och dess muskler. Massagebehandlingen är både förebyggande och behandlande, den ökar genomflödet, minskar smärta och skaderisk.

Som arbetsgivare innebär det att du får en friskare och gladare personal och sannolikt lägre sjukfrånvaro. Beröringens effekt vid massage ska inte glömmas bort – den frigör må-bra-ämnen i kroppen vilket bidrar till en positiv mental hälsa.