Fryshuset är en stiftelse som bedriver förebyggande insatser för barn och unga mellan 0–30 år, vår sekundära målgrupp är föräldrar och yrkesverksamma inom olika områden.  Vår vision är:  Att unga genom sina passioner ska förändra världen.

 Vad är Fryshusets Värdegrund?

”Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft. Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder. Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund. Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.”

 

Vad är Fryshusets uppdrag och målgrupp?

Våra verksamheter utgår ifrån vårt uppdrag och vår målgruppsbeskrivning som tillsammans med vår värdegrund och vision styr inriktningen på allt vi gör. Vi har formulerat vårt uppdrag på följande sätt: Vi lyssnar och bygger relationer med unga. Vi utgår ifrån deras passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas. Det stärker deras självkänsla. Vi arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar. 

Fryshuset är ett komplement till de resurser som redan finns i samhället vilket betyder att det är mycket viktigt för oss att arbeta tillsammans med Er politiker, näringsliv, beslutsfattare i samhället, tjänstemän och civilsamhälle för att vår region ska bli en av Skandinaviens tryggaste och mest attraktiva regioner att växa upp i för våra barn och unga.  

Fryshuset är ett komplement till de resurser som redan finns i samhället vilket betyder att det är mycket viktigt för oss att arbeta tillsammans med  politiker, näringsliv, beslutsfattare i samhället, tjänstemän och civilsamhälle för att vår region ska bli en trygg och attraktiv region att växa upp i för våra barn och unga. 

Utifrån Fryshusets värdegrund och uppdrag bedriver vi verksamhet som består av allt ifrån kultur, musik, dans, kulturellt skapande till många varierande sociala verksamheter med fokus på att få in unga i ett innanförskap, samt att få unga i sysselsättning genom arbete, praktik och studier.  

 

Kontakt: