EPOK-PC är ett etablerat företag sedan 1986 från att ha skräddarsytt olika företags behov av strategiska analysverktyg till att idag omfatta stöd i arbetsmiljöfrågor, personärenden eller hela  organisationen. Arbetsmiljöeffekter har stor inverkan på företags tillväxt och kreativitet.

Arbetsmiljön är en nyckelfaktor för utveckling

 Vi lervar med utformning av:

  • Arbetsmiljöpolicys och detaljplaner
  • Riskbedömningar
  • Rehabärenden 
  • Konflikthanteringar 
  • Skyddsronder (fysiska, organisatoriska och psykiska) 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete  mm.
  • Vårt företag har kunskap i juridiska frågor gällande arbetsmiljöområdet.
  • Vi eftersträvar att alla i kundföretaget skall bli vinnare inom arbetsmiljöområdet.

Vårt fokus är 

samverkansformer; arbetsplatsmöten, gruppdynamik, helhetslösningar mm. Allt för att företagets personliga kapital skall förstärkas, utvecklas och bidra till att alla ser gynnsamt på utvecklingen .

Hälsokapitalet ser till att vi får öppna klimat, bra dialoger, tydliga mål och lyhördhet på olika nivåer.

En annan nisch som företaget har är att vi har koppling till ”Visans vänners” förening och därför kan förena information med kulturinslag, då musik har stor påverkan för välmående. 

Företag: EPOK-PC

Kontaktperson: Ole Sunnerfjell

Email: (obs understreck mellan för och efternamn)

Mobil: 0732-076579